Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Klientský portál SFPI

Klientský portál SFPI vám umožní plnou správu vašich žádostí od jejich podání až do vyřízení a následnou správu všech potřebných dalších náležitostí se žádostí souvisejících.

Klientský portál

Přihlášení pomocí Identity občana

Do systému se přihlásíte pomocí Identity občana.

Doporučení pro bezpečné nakládání s Identitou občana naleznete zde.

Kontrola stavu žádosti

Sledujte stav žádosti online.

Doplnění dokumentů

Pokud Vás SFPI vyzve k doplnění dokumentů, můžete tak provést online.

Časté dotazy

Portál byl pro příjem žádostí spuštěn dne 1. 8. 2022.
Informace o Identitě občana naleznete na www.identitaobcana.cz.
Informace o Státním fondu podpory investic naleznete na www.sfpi.cz

Novinky

V pondělí 20. února v 10.00 hodin byl zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Pro případné dotazy ohledně výzev k předkládání žádostí o dotaci a podrobnější konzultace programu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 234 712 611.
Vzhledem k provedené aktualizaci systému je nutné znovu si vyžádat přístup k právnické osobě, i když toto oprávnění již bylo v minulosti přiděleno. Nově lze nyní umožnit přístup jen pro náhled a stanovit rozsah oprávnění zmocněnce. Vygenerované oprávnění je zároveň plnou mocí pro úkony této osoby v klientském portálu za zadanou právnickou osobu a program podpory.
Z důvodu zkvalitňování služeb bude probíhat upgrade našeho ICT prostředí.
Dne 26. 8. 2022 mezi 12:00 hod. a 18:00 hod. nebude klientský portál plně dostupný.
Děkujeme za pochopení.
Dne 1. srpna v 10.00 hodin společně se zahájením příjmu žádostí o podporu z programu Brownfieldy spouštíme Klientský portál SFPI. Příjem žádostí o dotace a úvěry z tohoto programu bude nově možný pouze prostřednictvím tohoto Klientského portálu. Postupně na nový způsob příjmu žádostí a správu dotačních nebo úvěrových smluv přejdou všechny naše programy. Návod na to, jak s Klientským portálem pracovat, najdete v uživatelské příručce, která je dostupná zde.
Portál bude pro příjem žádostí spuštěn dne 1. 8. 2022. V průběhu měsíce července bude zpřístupněna uživatelská příručka pro práci s portálem a k založení Identity občana. Pro bližší informace sledujte web www.sfpi.cz nebo kontaktuje naše kolegy na emailové adrese: komunikace@sfpi.cz
Nastala závažná chyba. Prosím načtěte stránku znovu. Reload 🗙