Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení


Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení

Klientský portál SFPI

Klientský portál SFPI vám umožní plnou správu vašich žádostí od jejich podání až do vyřízení a následnou správu všech potřebných dalších náležitostí se žádostí souvisejících.

Klientský portál

Přihlášení pomocí Identity občana

Do systému se přihlásíte pomocí Identity občana.

Doporučení pro bezpečné nakládání s Identitou občana naleznete zde.

Kontrola stavu žádosti

Sledujte stav žádosti online.

Doplnění dokumentů

Pokud Vás SFPI vyzve k doplnění dokumentů, můžete tak provést online.

Časté dotazy

Portál byl pro příjem žádostí spuštěn dne 1. 8. 2022.
Informace o Identitě občana naleznete na www.identitaobcana.cz.
Informace o Státním fondu podpory investic naleznete na www.sfpi.cz
Bank iD je služba, pomocí které jednoduše ověříte svou identitu online. Více informací o Bank iD naleznete na www.bankid.cz.

Novinky

Dne 22.11.2023 od 10.00 bude zahájen příjem žádostí nové výzvy č. 10/NPOBF/2023 – Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30–500 mil. Kč) v rámci programu NPO brownfieldy. Příjem žádostí bude ukončen dne 22.12.2023 (včetně).

Zájemci mohou podávat žádosti hned do tří výzev z Národního plánu obnovy, a to o dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30–500 mil. Kč), dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30–500 mil. Kč) či dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty (3–30 mil. Kč).

K podání žádosti je nutné přiložit dokumenty, jejichž seznam je uvedený v Příručce pro žadatele o dotaci na revitalizaci brownfieldů v kapitole 3 a ve výzvách.

Klientům je nyní zpřístupněno přihlašování nejen prostřednictvím Identity občana, ale nově také přes Bankovní identitu (Bank iD).
Na Klientském portálu byl v pondělí 15. května v 10.00 hodin spuštěn příjem žádostí do programu Nájemní bydlení. Ten je určen pro obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developerské společnosti a další právnické osoby. Na jeden projekt je možné získat až 111 mil. Kč. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj s bytovou krizí.
V pondělí 20. února v 10.00 hodin byl zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Pro případné dotazy ohledně výzev k předkládání žádostí o dotaci a podrobnější konzultace programu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 234 712 611.
Dne 1. srpna v 10.00 hodin společně se zahájením příjmu žádostí o podporu z programu Brownfieldy spouštíme Klientský portál SFPI. Příjem žádostí o dotace a úvěry z tohoto programu bude nově možný pouze prostřednictvím tohoto Klientského portálu. Postupně na nový způsob příjmu žádostí a správu dotačních nebo úvěrových smluv přejdou všechny naše programy. Návod na to, jak s Klientským portálem pracovat, najdete v uživatelské příručce, která je dostupná zde.
Portál bude pro příjem žádostí spuštěn dne 1. 8. 2022. V průběhu měsíce července bude zpřístupněna uživatelská příručka pro práci s portálem a k založení Identity občana. Pro bližší informace sledujte web www.sfpi.cz nebo kontaktuje naše kolegy na emailové adrese: komunikace@sfpi.cz
Nastala závažná chyba. Prosím načtěte stránku znovu. Reload 🗙