Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení


Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení

Časté dotazy

Portál byl pro příjem žádostí spuštěn dne 1. 8. 2022.
Informace o Identitě občana naleznete na www.identitaobcana.cz.
Informace o Státním fondu podpory investic naleznete na www.sfpi.cz
Klientský portál umožňuje klientům SFPI (žadatelům o podporu) vyplňovat elektronické žádosti pro programy poskytované Státním fondem podpory investic. Programy SFPI naleznete zde.
Informace o aktuálně otevřených programech najdete na webových stránkách Fondu www.sfpi.cz.
V rámci přechodného období je možné Vaši žádost zaslat i poštou. Poté již Fond nebude přijímat žádosti jinou formou než prostřednictvím tohoto portálu. Informace o přechodném období daného programu je uvedena na úvodní stránce. Podávání žádostí prostřednictvím tohoto portálu je výrazným zjednodušením celého procesu, neboť nyní máte vše dostupné na jednom místě. Pokud se však přeci jen setkáte s komplikacemi, náš tým odborníků vám ochotně pomůže.
Nebojte se, chceme po vás jen osobní údaje, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost portálu, a při podávání žádostí vyžadujeme jen ty informace, které nám umožní ověřit splnění podmínek programu, ze kterého chcete čerpat finanční prostředky. Bližší informace o zpracování osobních údajů je umístěna zde.
Pokud žádost o podporu nepodává přímo oprávněný zástupce obce, tj. starosta, je možné využít služeb zmocněnce, ať už někoho jiného z úřadu nebo např. z dotační kanceláře. V takovém případě se do Klientského portálu musí přihlásit oba dva, protože zmocněnec potřebuje povolit přístup k právnické osobě, který mu povoluje starosta. Pokud má vše vyřídit jen zmocněnec bez toho, aby se do portálu musel přihlašovat i starosta, bude muset zmocněnec doložit plnou moc od obce s elektronickým podpisem oprávněného zástupce a s časovým razítkem.
Ano, počet zmocněnců není omezen.
Bank iD je služba, pomocí které jednoduše ověříte svou identitu online. Více informací o Bank iD naleznete na www.bankid.cz.
Nastala závažná chyba. Prosím načtěte stránku znovu. Reload 🗙