Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení


Probíhá přesměrování

V průběhu několika sekund bude vygenerován dočasný uživatel pro testovací účel a budete na něj přihlášeni. V ostrém provozu zde bude přesměrování na přihlášení pomocí Identity občana.

     

Možnosti přihlášení

Prohlášení o přístupnosti

Státní fond podpory investic se zavazuje k zpřístupnění svého klientského portálu (portal.sfpi.cz) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 5. 2022 na základě vlastního posouzení provedeném subjektem veřejného prostoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud najdete chybu v přístupnosti, budeme rádi, když nám ji oznámíte. Stejně tak stojíme o vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže vylepšit bezbariérovost webových stránek.

Pro tyto účely můžete využít kontakty:

Ředitelka odboru komunikace
Mgr. Karolína Smetanová
e-mail: komunikace@sfpi.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Nastala závažná chyba. Prosím načtěte stránku znovu. Reload 🗙